הסכם שהושג בהסכמת הצדדים באמצעות הליך גישור הוא הסכם לכל דבר.
חתימת הצדדים על הסכם במסגרת הליך גישור, מהווה הסכם לכל דבר וניתן להסתפק בחתימת הצדדים הכל בכפוף לחוק החוזים ולסעדים הקבועים בדין.
 
עם זאת, הסכם גירושין שנחתם במסגרת הליך גישור הינו שונה מהסכמים אחרים הנחתמים במסגרת הליך גישור, והוא מחוייב באישור בית המשפט לעניני משפחה או בית הדין הרבני.
זאת מכח חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג -1973.
 
לאחר הגשת הסכם הגירושין לערכאות, יזומנו הצדדים לדיון קצר בפני בית הדין הרבני או בפני בית המשפט לענייני משפחה לצורך אישור ההסכם, במהלך הדיון יוודא השופט/דיין כי הצדדים מבינים את שהוסכם עליהם בהסכם ולאחר מכן יקבל ההסכם תוקף פסק דין.
 
מתן תוקף פסק דין להסכם שהושג בגישור ובפרט להסכם גירושין, יוכל להוביל לכך שככל והופר ההסכם יוכל הצד שכנגדו נעשתה ההפרה, לפנות לאכיפת ההסכם ואף להגישו ללשכת ההוצאה לפועל. 
לפגישת הכרות חינם
התקשרו עכשיו
08-9966001

- גישור -
תוקף ההסכם בהליך גישור

 
השתקפות - המרכז לגישור  •   רח' הבנאים 9, ת.ד. 15261 אשדוד  •  טלפון: 08-9966001  •  מייל: office@hmgr.co.il