מאת עו"ד לורה מישוק גרוסמן 

תחום ההסכמים (חוזים) חולש על כמעט כל תחום בחיינו ובמהותו הוא נוסד לשם הסדרת מערכת יחסים בין שני צדדים או יותר ולקבע את ההחלטות שהתקבלו בין הצדדים במטרה למנוע מחלוקות וטענות עתידיות, ככל האפשר.

בכל תחום בו נערך הסכם ישנם חוקים ספציפיים החלים על אותו התחום, עם זאת ישנם חוקים כגון חוק החוזים – אשר סעיפיו חלים על כל חוזה שנערך בכל תחום שהוא. כך כדוגמא-  סעיף 12 לחוק החוזים- מכיל את חובת תום הלב ודורש מהצדדים המתקשרים בחוזה לערוך את החוזה מבלי להטעות ו/או להונות את הצד השני שאם לא כן, עלולה להיווצר עילה המאפשרת ביטול ההסכם.

עריכת הסכם מצריכה מלאכת מחשבת, צפיית האפשרויות העתידיות ותכנון המצבים מראש, על מנת שמצד אחד יכלול ההסכם מלוא המצבים אותם רוצים הצדדים להסדיר ומצד שני יספק ההסכם מענה למקרים בהם צד כלשהוא מפר או מסיים את ההסכם.
 
מהם הסכמי גירושין:

הסכמי גירושין, ככל הסכם, מגבש את הסכמות הצדדים לדרך אשר הינם מתכוונים להטוות בינהם. הניסיון מלמד, כי יש לשבת עם כל זוג בטרם גיבוש ההסכם וזאת על מנת לבחון את מכלול המצבים החלים בין הצדדים והדרך בה יגבשו את צעדיהם, זאת בד בבד למחשבה יצירתית על מנת למנוע מצבי חיכוך בעתיד וצפיה של נקודות תורפה העלולות לצוץ בעתיד ביחס לאותו זוג.
כמובן, שאין מדובר ב"הוקוס-פוקוס" ולשם הצלחת ההסכם בטווח הקצר ובטווח הארוך נדרשים שני הצדדים, ביחוד לאחר תום הליך הגירושין, ל"שלב" ידיים ולפעול לקיום ההסכם ולמנוע חיכוכים חדשים.

על כך, פתגם עתיק – "לטנגו צריך שנים למלחמה מספיק אחד".

הסכם הגירושין הינו הסכם המגדיר יחסים בין הגורמים ומגבש את ההבנות שבינהם, בין היתר בתחומים הבאים:
  • ההסכמה להתגרש.
  • ענייני הילדים, כגון: משמורת, הסדרי ראיה, חינוך, מזונות מדור.
  • מסדיר את העניינים הרכושיים- החל מדירת המגורים וכלה ברכוש ובמטלטלין.
  • חלוקת הזכויות הסוציאליות שבין הצדדים.
  • הסדרת מצב בו למי מהצדדים יש עסק / מוניטין.
  • דרך לפתרון סכסוכים העלולים לצוץ בעתיד.
  • כן, הסכם הגירושין מסדיר בתוכו תחומים נוספים המשתנים בכל מקרה לגופו ומשתנים בהתאם לנסיבות.
ביטול הסכם גירושין:
ביטול הסכם גירושין יכול להתבצע אך ורק באמצעות בית המשפט.

ישנם שני מסלולים לביטול הסכמים:

תקיפת ההסכם - מצבים בהם צד להסכם טוען כי ההסכם נערך בצורה שאינה תקינה, למשל טענות כי ההסכם נחתם בכפייה, תוך הטעייה או שנעשה בדרך מרמה וכדומה.

תקיפת אופן אישור ההסכם - מצבים בהם צד טוען כי הדרך בה אישר בית המשפט את ההסכם נעשה בדרך שיש בה פגם.
 
בשני המסלולים הנ"ל, הדרך לביטול הסכם אינה פשוטה ועל הטוען לבטלות ההסכם לעבור דרך ארוכה על מנת להוכיח כי יש לבטל את ההסכם.
על מנת שלא להגרר להליכים מיותרים או לעגמת נפש בה צד מרגיש כי יצא נפסד מההסכם, רצוי להעזר בעורכי דין הבקיאים בתחום אשר יפעלו לשם קידום האינטרסים שלך, זאת בד בבד להכרות עורכי הדין עם חוק החוזים החל על הסכם הגירושין וכן הכרות עם החוקים השונים בתחום דיני האישות.
 
הייחודיות בהסכם גירושין:

הסכם גירושין הינו הסכם לכל דבר, אולם ייחודו בכך כי על מנת שההסכם יכנס לתוקפו הוא מצריך אישור בית משפט, כלומר מדובר בהסכם שמקבל תוקף פסד דין. במרבית המקרים בית המשפט מקריא לצדדים את ההסכם ובודק האם הינם מודעים לסעיפיו ולאמור בהם, בית המשפט בוחן אם הההסכם עומד בכללים מיוחדים ואין בו פגיעה בגורמים שלישיים או בילדים.

משכך, ברור מדוע יקשה על צד כלשהוא לבטל הסכם גירושין וזאת לאחר שהובהר כי הצדדים גמרו בדעתם בלב שלם לבוא לידי ההסכם אשר הוגש ואושר בבית המשפט.
 

 

- גישור משפחתי -
הסכם גירושין

לפגישת הכרות חינם
התקשרו עכשיו
08-9966001
 
השתקפות - המרכז לגישור  •   רח' הבנאים 9, ת.ד. 15261 אשדוד  •  טלפון: 08-9966001  •  מייל: office@hmgr.co.il