הסכם שהגעתם אליו בתוך הליך הגישור מועלה על הכתב ונחתם על ידי הצדדים והינו ככל חוזה שנחתם בין שני צדדים כלומר, הוא עומד בפני עצמו והוא מחייב לכל דבר ועניין.

צד המפר הסכם מסוג זה עלול להיתבע בבית המשפט ככל הפרת חוזה חתום.

כבכל חוזה ניתן ואף רצוי לאשרו בבית המשפט דבר שיתן להסכם תוקף של פסק דין ויתן אפשרות לכפות את תנאי ההסכם ביתר קלות. נהוג לאשר הסכמים בבית המשפט כאשר מדובר בהסכם הנועל סכסוך וכאשר יש בו הסכמים בענייני ממון. ישנם הסכמים בהם יש חובה לאשרם בבית המשפט כגון הסכמי גירושין אשר ישמשו את הצדדים מול גורמים שלישיים.

הסכמים ניתן לבטל אף במקרים מסויימים המנויים בחוק כגון הטעיה של צד על ידי הצד השני, חוזה שנחתם בעושק או כפיה וכו'.

לרוב, חוזה שנחתם במסגרת הליך גישור מגלם בתוכו את נכונות הצדדים להיכנס להליך גישור (מסמכי הסכמה לגישור הנחתמים בין הצדדים ומרכז הגישור) ולכן יהיה קשה לבטלו.
לפגישת הכרות חינם
התקשרו עכשיו
08-9966001

- גישור -
האם ניתן לבטל הסכם שנחתם בהליך גישור?

 
השתקפות - המרכז לגישור  •   רח' הבנאים 9, ת.ד. 15261 אשדוד  •  טלפון: 08-9966001  •  מייל: office@hmgr.co.il