במרכז "השתקפות" מסדירים את הליך הגירושין ללא תביעות ומאבקים כאשר כל צד מלווה על ידי עורך דין שהינו מגשר מוסמך, המשקף נאמנה את האינטרסים והצרכים של אותו צד. במקביל לכך, עורכי הדין משתפים פעולה לקידום ההסכם, תוך שמירה על זכויות שני הצדדים. התהליך מלווה על ידי צוות מקצועי הנותן מענה בתחומים שונים כגון: יעוץ כלכלי, יעוץ זוגי ומשפחתי ועוד.  

הליך הגירושין אינו קל והוא מלווה לרוב באמוציות רבות. מטרת הליווי היא לתמוך בצדדים במהלך ההליך ולאפשר הגעה להבנות והסכמות, מתוך ראיה ובחינה נקיה ואמיתית של הצרכים והנתונים האובייקטיביים. 


מאמרים:

»  בדוק האם הסכסוך שלך מתאים לגישור

»  גירושין ללא מאבקים

»  בין הליך משפטי לבין גישור לבין גירושין ללא מאבקים

»  הסכם גירושין

»  לאלו הסכמות מגיעים בגירושין ללא מאבקים

»  חוק חובת הגישור, בטרם הגשת הליכים

»  יתרון הגישור בטרם הליך משפטי
צלליות בדשא

יש לך שאלות על גישור? לחץ כאן.

גירושין ללא מאבקים

 
השתקפות - המרכז לגישור  •   רח' הבנאים 9, ת.ד. 15261 אשדוד  •  טלפון: 08-9966001  •  מייל: office@hmgr.co.il