1. באיזו סוג של מערכת יחסים אתה מול הצד השני לסכסוך?
מערכות יחסים בין שני צדדים לסכסוך יכולות להיות מערכות מורכבות או פשוטות.
 
בין מדינות וגופים פוליטיים לרוב יהיו מערכות יחסים מורכבות וארוכות.
בעולם העסקים יכולות להירקם מערכות יחסים מורכבות וארוכות שנים כגון: ספקים ולקוחות קבועים, מעסיקים ועובדים, שותפויות וכו', ולעומת זאת יכולות להיות מערכות יחסים פשוטות כגון: לקוח חד פעמי, עובד מזדמן, בנק מול לקוח וכו'.
בחיי המשפחה, לרוב ימצאו מערכות יחסים מורכבות וארוכות.
 
ככל שמערכת היחסים שלך עם הצד השני יותר אישית, ארוכה ומורכבת, ההתאמה של הסכסוך שלך להליך גישור, עולה.
 
אם מערכת היחסים שלך מול הצד השני היא קצרה ופשוטה, ההתאמה של הסכסוך שלך להליך הגישור, יורדת.

  1. האם רצוי שמערכת היחסים בינך לבין הצד השני תמשך לאחר סיום המחלוקת?
לאחר סיום הטיפול במחלוקת מערכת היחסים יכולה להמשיך או להסתיים.
 
למערכות מורכבות יש נטיה להיות מערכות שימשיכו להתקיים. תמיד יהיה לספק משהו שכדאי לרכוש ממנו, העובד ימשיך לעבוד במקצוע שלו, האם/אב ימשיכו להיות הורי הילדים וכו', לעומת זאת מערכות פשוטות אינן חייבות להמשך ואין כל זנק באם לא ימשכו.
 
אם הסכסוך שלך נובע מתוך מערכת מורכבת שתימשך או שרצוי שתמשך, ההתאמה של הסכסוך שלך לגישור, עולה.
 
אם אין כל צורך או רצון שמערכת היחסים שלך עם הצד השני תמשך, ההתאמה של הסכסוך שלך לגישור, יורדת.

  1. האם הויכוח ביניך לבין הצד השני מורכב או פשוט?
 סכסוכים פשוטים הינם סכסוכים שאין בהם הרבה פרטים כגון: סכסוכים על עבודה משותפת בין עובדים, משברים משפחתיים, סכסוכים בין קבלן לקונה וכו'.

המקרים האלו הם בגדר "פשוטים" מאחר והם עומדי בכללים הבאים:
ישנו נושא מרכזי שבו נוצר הסכסוך.
ישנן פתרונות רבים ל"פיצוי" שני הצדדים וליצירת הסדר.
סכסוכים מורכבים הינם מקרים בו הסכסוך כולל מערכת רבה של פרטים כגון: הסכמים בין גופים ממשלתיים, בין ועדי עובדים להנהלה וכו'.
 
ככל שהסכסוך שלך הוא יותר פשוט, ההתאמה להליך גישור עולה.

כאן יש לציין כי סכסוכים מורכבים נפתרים לעיתים קרובות בעזרת גישור, אך במקרים אלו הגישור יהיה ארוך ופרטני.

  1. האם יש לך ולצד השני רצונות לא מוחשיים הבאים לידי ביטוי בסכסוך?
ישנם סכסוכים שהם רק מעשיים, לא מעורב בהם שום רצון מעבר לנושא המעשי כגון: בנו קיר שחוסם את הכניסה לחניה – במקרים אלו ישנו רק צד מעשי: "הורד את הקיר כדי לא לחסום אותי!". לעמות זאת, מרבית הסכסוכים מערבים בתוכם רגשות ורצונות שאינם מתבטאים דווקא במישור המעשי כגון: עובד שנפגע שצעקו עליו, אדם שנפגע מלשון הרע, בני זוג שנפגעו האחד מהשני ורוצים להתגרש וכו'.
 
ככל והסכסוך שלך הינו יותר במישור המעשי ללא רצונות ורגשות מעורבים בו, ההתאמה להליך גישור יורדת.

ככל ובסכסוך  ישנן יותר רגשות ורצונות שאינן מעשיים אך זקוקים למענה ולפתרון, ההתאמה של המקרה שלך להליך הגישור עולה.

רוב הסכסוכים הינם סכסוכים שניתן ושווה לנסות לפתור בעזרת גישור. ניתן לראות גם מקרים שבמבט ראשון לא נראו כסכסוכים שמתאימים לגישור ובכל זאת נפתרו בגישור.
אם המקרה שלך הוא מהמקרים שמתאימים לגישור לפי הבדיקות שפורטו כאן, ישנו סיכוי רב שהליך הגישור יפתור את המחלוקת שלך עם הצד השני.

לפגישת הכרות חינם
התקשרו עכשיו
08-9966001

- גישור -
בדוק האם הסכסוך שלך מתאים לגישור

 
השתקפות - המרכז לגישור  •   רח' הבנאים 9, ת.ד. 15261 אשדוד  •  טלפון: 08-9966001  •  מייל: office@hmgr.co.il